Persónuverndarstefna

Betri skoðun ehf. vinnur með persónugreinanleg gögn um einstaklinga og fyrirtæki og vistar í upplýsingakerfum sínum. Við leggjum ríka áherslu á að tryggja, með margvíslegum hætti, trúnað, áreiðanleika og örugga og ábyrga meðferð upplýsinga.

Hvaða gögn

Um er að ræða upplýsingar um bifreiðaeigendur og ástand bifreiða þeirra, auk almennra upplýsinga um starfsfólk.

Heimildir

Bestri skoðun ehf. vistar og vinnur eingöngu með þau gögn sem nauðsynleg eru og heimilt er að vinna með samkvæmt lögum, samningum við aðila eða upplýstu samþykkti einstaklinga og annarra þeirra sem að verkefnum koma..

Hvaða notkun

Gögn og upplýsingar sem Betri skoðun ehf. geymir í upplýsingakerfum sínum, eru einungis notuð til að við getum sinnt hlutverki okkar á sem bestan máta.

Varnir

Öll gögn og vinnslur eru varin þannig að einungis þeir sem heimildir hafa til að vinna með gögnin, sjá þau og/eða breyta, geta framkvæmt slíkar aðgerðir, aðrir geta ekki skoðað gögnin.

Afritun

Öll gögn hjá Betri skoðun ehf. eru afrituð til að tryggja að þau séu ætíð til staðar.

Réttleiki

Betri skoðun ehf. leitast ætíð við að tryggja réttleika gagna sinna. Komi í ljós að upplýsingar séu rangt skráðar, eru þær uppfærðar.

Réttur einstaklinga til upplýsinga um vinnslu og aðgangs að eigin persónuupplýsingum

Betri skoðun ehf. veitir öllum einstaklingum sem eftir því óska, aðgang að upplýsingum um þau persónugögn sem hann vistar og/eða vinnur með um einstaklinginn. Framkvæmdastjóri tekur við beiðnum einstaklinga og setur þær í farveg þannig að unnt sé að svara einstaklingum innan ásættanlegs frests.